Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky salonmade.sk je:

Monika Magyarová
Pražská 4
Košice 040 11
IČO: 53 509 595
DIČ: 1126952332

 

Prezeraním internetovej stránky prevádzkovateľa https://www.salonmade.sk (ďalej len "Salón MADE") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Salón MADE. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Salón MADE zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Salón MADE si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Salón MADE alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Salón MADE. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Salón MADE.